Co skrývají sny?

„Člověk, který snil, přesto ví, co jeho sen znamená, ale neví, že to ví, a proto si myslí, že to neví.“ Tento známý citát S. Freuda krásně shrnuje, jak podle něj sny fungují. Působí však trochu zmateně. Ukazuje tím, jak složitý takový výklad je.

Sny svou tajuplností a záhadností přitahují pozornost lidí již od pradávna. Hrají důležitou roli v různých básních a příbězích, kde lidem ukazují cestu, varují je.

Problém však představuje snová symbolika. Jak ji správně pochopit a zprávu snu rozpoznat? Touto otázkou se zabývalo mnoho lidí. Položil si ji také Sigmund Freud, který je v dějinách výkladu snů významný především tím, že se zasloužil o jeho vědecké zkoumání.

Freudovo pojetí

Freud se domníval, že ať je sen jakkoliv nesmyslný, vždy má smysl a tohoto smyslu je třeba se dopátrat. Proč si mozek hraje a obsah snů je pro lidi tak těžce pochopitelný? I toto má svůj důvod.

Začíná to u dětských snů. Dětské sny jsou jednodušší, zřetelnější a jejich výklad není tolik složitý. Většinou se jedná o nějaké nesplněné přání. Například při hře s druhými dětmi se Pepíkovi moc líbí Honzíkův nový balón, přál by si mít taky takový.

Freud považuje sen za strážce spánku. Pepíkovo nesplněné přání v něm může vyvolávat lítost či tužbu a narušit tak poklidný chod spánku. V noci se mu pak tedy zdá, že stejný balon dostal od maminky k narozeninám a může si s ním hrát.

Přání chci mít balon se ve snu změní na mám balon. Nedostatek je pro danou chvíli redukován a člověk může klidně a nerušeně spát.

Problém nastává ve chvíli, když si přání z nějakého důvodu nechce člověk připustit nebo se za něj stydí. Například líbí se slečně přítel kamarádky. Jak uchránit spánek teď?

Splní-li se přání ve snu a přítel kamarádky bude jejím přítelem, naruší drahocenný spánek stud. Sami na sebe se pak lidé zlobí za divné přání. Přání prvního rande je tedy procesem zvaným snová práce zamaskováno, aby sice bylo splněno, ale vědomí tím nebylo rušeno. Jak tento proces probíhá? Snová práce vytvoří jakousi cenzuru. Ta může mít několik podob:

  • Sdružování, zhušťování – při sdružování neboli zhušťování jsou některé informace vypuštěny a spojeny s jinými. Jako by člověk například vzal dvě věty, z každé z nich vymazal tři slova a pak tyto věty spojil v jednu. Vznikla by věta dokonale matoucí a nesmyslná. Ve snu jsou pak krásným příkladem takzvané mischpersonen. Jsou to osoby, které mohou vypadat jako otec, ale chovat se jako přítel. Ve snu pak vzniká pocit, že tato osoba je obojími lidmi najednou.
  • Přesunutí – přesunutím se nahradí nepřípustný obsah něčím jiným, zdánlivě nesouvisejícím. Například protiklady mohou být nahrazeny věcmi stejnými či podobnými nebo pozornost snu může být přesunuta na něco nedůležitého.

Freud je dobře známý zaměřením své teorie na sexuální tématiku. Ani výklad snů není výjimkou. V jeho interpretaci snové symboliky se často objevují pojmy lidského těla, nahoty, studu či také rodiče nebo sourozenci.

Například dům symbolizuje lidské tělo. Pokud je hladký, jde o muže. Pokud má různé výklenky či balkony po kterých se dá šplhat, jde o ženu. Šplhání či lezení pak symbolizuje sexuální akt.

Rodiče bývají znázorněni například jako král s královnou. Sourozenci pak jako malé zvířátka, trpaslíci. Symboly mužského pohlaví jsou různé předměty jako například tyče, stromy, zbraně, meče nebo taky vznášející se předměty jako balony, letadla, vzducholodě či předměty ze kterých vytéká voda jako vodotrysky, vodovody nebo nádoby na polévání.

Symboly ženského pohlaví jsou pak různé šachty, jámy, příkopy, láhve, truhly, tašky či kufry, brány, dveře, svatyně nebo kostel. Sexuální akty mohou symbolizovat různé rytmické pohyby či hry i činnosti jako například hra na klavír, ruční práce, tancování, lezení po žebříku či schodech nebo taky ohrožení zbraní.

Jungovo pojetí

Kromě Freuda přispěl problematice výkladu snů také Carl Gustav Jung. Jeho pojetí je však mnohem komplexnější. Podle něj se ve snech objevují podobné motivy jako v bajkách, pohádkách či mýtech a pověstech.

Stejně jako Freud tvrdí, že se ve snech projevují nevědomé obsahy. Rozdíl mezi nimi je hlavně v jejich přístupu výkladu snů. Jung ten Freudův pojmenoval jako analytický.

Sen je redukován na zážitky, přání či snahy. Jungův konstruktivní způsob ve snu naopak hledá doplnění, které by mohlo být užitečné pro vědomí v jeho životní situaci.

Ve snech se tedy projevují jen ty nevědomé obsahy, které v danou chvíli souvisí s vědomím a jsou důležité. Sny tedy nelze vykládat samostatně bez informací o aktuálním stavu vědomí.

Výkladem snů se tento stav doplní o skryté informace. Vzhledem k tomu, že každý člověk prožil něco jiného a různé symboly má spojeny s různými věcmi, je výklad těchto snových symbolů individuální a pokaždé může znamenat něco jiného. Sny ukazují možnost řešení aktuální životní situace.

Význam symbolů pro daného člověka se zjišťuje pomocí metody volných asociací. Člověk se ptá na pocity ve snu i po probuzení a na všechno co člověka ke snu napadne.

Důležité jsou i ty věci, které se na první pohled zdají nedůležité nebo že se snem vůbec nesouvisejí. Pokud má člověk potíže si sny zapamatovat, je dobré vést si snový deník.

Vedle postele si člověk může nachystat zápisník a tužku. Jakmile se ze snu vzbudí, okamžitě si jej zapíše. Klidně zpřeházeně a bez jakýchkoliv stylistických úprav. Časem si možná člověk všimne, že se některá témata opakují.

Takovýto domácí výklad však je nutné brát s rezervou. Chce-li člověk sen analyzovat podrobněji a přesněji, je na místě navštívit psychologa. S výkladem pomůže a lépe nasměruje při cestě poznání nevědomí.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang