Když člověk jedná podle druhých – reálné důsledky vlivu skupiny

Jak nás ovlivňuje přítomnost ostatních? Jak se můžeme stát obětí skupiny? Proč se stáváme tak trochu jiným člověkem, když nejsme sami? Ale hlavní otázka zní, v jakých situacích nás může skupina ovlivnit?

Manipulace v sektách

Sektáři často používají různé techniky manipulace, aby získali a udrželi kontrolu nad svými členy. Mezi nejčastější techniky patří:

  • Indoktrinace: Členové jsou vystaveni neustálému bombardování informacími, které podporují doktríny sekty. To jim může ztížit kritické myšlení a zpochybňování toho, co se jim říká.
  • Separace: Sektáři často izolují své členy od jejich rodin a přátel mimo sektu. To jim může ztížit získávání nezávislého pohledu na sektu a její praktiky.
  • Tlak ze skupiny: Členové jsou často vystaveni tlaku ze strany ostatních členů, aby se chovali podle očekávání sekty. To může být velmi účinné, protože lidé mají tendenci se podřizovat skupinovému tlaku.
  • Použití strachu: Sektáři často používají strach, aby udrželi své členy v poslušnosti. Mohou například hrozit, že pokud člen opustí sektu, bude chycen a potrestán.

Tyto techniky mohou být velmi účinné a mohou vést k tomu, že členové sekty přijmou doktríny sekty a podřídí se jejím pravidlům.

Hlavně si zachovat tvář, aneb bystander efekt

Bystander efekt je psychologický jev, při kterém lidé méně pravděpodobně zasáhnou v případě nouze, pokud jsou přítomni další lidé. Tento jev byl poprvé popsán v roce 1964 v souvislosti s vraždou Kitty Genovese v New Yorku. Genovese byla brutálně zavražděna, zatímco kolem 38 lidí pouze přihlíželo.

Bystander efekt má několik příčin. Jednou z nich je rozdílná odpovědnost. Každý z přítomných lidí si může myslet, že někdo jiný zasáhne. To může vést k tomu, že nikdo nezasáhne.

Další příčinou je rozptýlení pozornosti. V přítomnosti dalších lidí se lidé mohou cítit méně zodpovědní a mohou být rozptylováni jinými myšlenkami nebo aktivitami.

Konečně, bystander efekt může být způsoben strachem z odsouzení. Lidé se mohou obávat, že budou odsouzeni ostatními, pokud zasáhnou v nouzi.

Bystander efekt může mít vážné důsledky. V některých případech může vést k tomu, že lidé neudělají nic, aby zachránili život nebo zabránili zranění.

Existuje několik způsobů, jak bystander efekt snížit. Jedním z nich je vzdělávání. Lidé by měli být informováni o tomto jevu a o tom, jak ho lze překonat.

Dalším způsobem je zvýšení pocitu odpovědnosti. Lidé by měli být povzbuzováni, aby se chovali zodpovědně a zasáhli v případě nouze.

Konečně, je důležité vytvářet prostředí, které podporuje pomoc. Lidé by se měli cítit bezpečně a podporovaně, když zasáhnou v nouzi.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang