Sebevražda není řešení

Sebevražda, tedy vzetí si života, je tragickou reakcí na stresové životní situace – a je o to tragičtější, že sebevraždě lze předejít. Ať už o sebevraždě uvažujete, nebo znáte někoho, kdo má sebevražedné sklony, zjistěte, jaké jsou varovné příznaky sebevraždy a jak vyhledat okamžitou pomoc a odbornou léčbu.

Možná tím zachráníte život – svůj vlastní nebo někoho jiného.

Může se zdát, že vaše problémy nelze vyřešit a že sebevražda je jediným způsobem, jak ukončit bolest. Můžete však podniknout kroky, které vám pomohou zůstat v bezpečí – a začít si znovu užívat života.

Stále více

Počátkem ledna mi do ordinace telefonoval pacient, že nestihne toho dne přijít na kontrolu, protože vlak, ve kterém jede, už 3 hodiny stojí kvůli tomu, že pod něj skočil člověk.

Počátkem února přišla do ordinace jedna pacientka pozdě s omluvou, že vlak měl zpoždění kvůli sebevrahovi. Během posledních 14 dní se v našem regionu dva muži oběsili. Co se to děje?

Po příchodu zmíněné paní do čekárny, kde paní tuto svou omluvu sdělila před ostatními pacienty, se v čekárně rozproudila debata na toto téma, neboť všichni byli zasaženi kolujícími zprávami o dalších dvou obětech v našem blízkém okolí.

Proč to ti lidé dělají? Co je k tomu vede? Co se jim stalo, že nenašli jinou cestu ze svých problémů? A rozhodně všichni jsme se shodli, že tohle není řešení. Není to řešení pro toho, kdo ze života odejde, a je to naprostá pohroma pro zbytek rodiny.

Co si má počít ubohá vdova a děti? A co teprve rodiče, kteří ještě často bývají na živu a jsou vystaveni jednomu z nejhorších stresů, že musí pochovat své dítě. A v neposlední řadě je to vždy jakési stigma, když je v rodině sebevrah. Lidé věří, že to přináší smůlu.

Faktem je, že v takových rodinách se vyskytují různé psychické poruchy častěji, než v ostatní populaci. Rozborem sebevražedného jednání se zabývá dlouhá řada publikací.

Co způsobuje sebevražedné myšlenky?

Sebevražedné myšlenky nemají jedinou příčinu. Mohou začít z různých důvodů.

V některých případech mohou být příznakem základního duševního onemocnění, např.:

 • velká deprese
 • schizofrenie
 • bipolární porucha
 • poruchy způsobené užíváním návykových látek
 • úzkost
 • poruchy příjmu potravy
 • posttraumatická stresová porucha (PTSD)

Ne každý, kdo trpí těmito stavy, má však myšlenky na sebevraždu. Sebevražedné myšlenky se mohou vyskytnout i bez základního duševního onemocnění.

Ve skutečnosti 54 % lidí, kteří zemřeli sebevraždou, nemělo diagnostikované duševní onemocnění, podle statistik z roku 2018.

Motivy k sebevraždě

Motivy sebevrahů jsou velmi různé a velmi individuální. Pro laickou veřejnost bývají nepochopitelné sebevraždy lidí nemocných vážnou duševní chorobou, jakou jsou těžké endogenní deprese nebo schizofrenie, kteří z pohledu laiků se mají hmotně dobře a nemají k sebevraždě důvod.

Z psychiatrického hlediska pak suicidální jednání těchto pacientů může být paradoxně srozumitelnější. Utrpení pacientů schizofreniků nebo lidí s těžkými depresemi si laická veřejnost prostě neumí představit.

Z hlediska těchto nemocných je tedy jejich snaha skončit toto utrpení ukončením života pochopitelná, i když nesprávná, patologická a tragická. Důvodem spáchání násilí na sobě mohou být také halucinace, které pacientovi takovéto jednání přikazují.

Je proto náplní práce psychiatrů a psychologů těmto postiženým lidem pomáhat bojovat s jejich chorobou, a to nejen různými druhy psychoterapie, ale především farmaky, která jsou v těchto případech nezbytná.

Nesnesitelné problémy

Apel se však nyní týká hlavně lidí, kteří nejsou psychotici, tedy nejsou vážně duševně nemocní, jsou psychicky zdraví, jen neumějí unést problémy.

V současné době se mnoho lidí potýká s dluhy a exekucemi, do kterých se často dostali svou vlastní nerozvážností. Výčitky a relativní bezvýchodnost z této situace pak může vyústit v sebevraždu.

Do této kategorie samozřejmě spadají i partnerské a manželské nevěry, což rovněž patří mezi značně zátěžové situace, které často velmi zkomplikují život druhému partnerovi. Ale ani to není důvod vzít si život.

Další častou skupinou sebevrahů bývají lidé závislí na drogách a alkoholu. Někteří suicidují právě v drogovém či alkoholovém opojení, kdy je přepadne deprese, v níž nevidí východisko ze svého bludného kruhu závislosti na své droze či alkoholu.

Jindy tito nešťastnící páchají sebevraždy ve stavu střízlivém rovněž jako důsledek beznaděje, že se ze své závislosti nemohou dostat.

Sebevraždou řeší svoji situaci také pacienti s těžkými tělesnými nemocemi, kteří např. mají velké bolesti, nebo prostě podlehnou depresi právě z té skutečnosti, že tuto chorobu, např. rakovinu, dostali. A přitom často právě postoj jedince k boji s takovouto nemocí rozhodne o tom, zda ji překoná či nikoliv.

Hledejme řešení

Závěrem chci proto říci všem, kteří byť jen v koutku své mysli dostali nápad si vzít život, aby to nedělali. Řešení je vždy, tedy řešení pro život. Sebevražda řešením není.

Život je tu proto, aby se žil a má vždycky smysl, i když jej člověk někdy nevidí nebo neumí najít. Existuje mnoho způsobů, jak smysl svého života nalézt a problémy jsou tu proto, aby se překonávaly. A jak se říká: život jsme si nedali, tak si ho nesmíme vzít.

Co dělat, když máte aktivní sebevražedné myšlenky?

Nejprve si uvědomte, že sebevražedné myšlenky může mít každý. Tyto myšlenky nepředstavují slabost, chybu nebo osobní selhání. Nejsou také ničím, kvůli čemu byste se měli cítit provinile nebo zahanbeně – bez ohledu na vaši situaci.

Pokud zvažujete metody sebevraždy nebo aktivně přemýšlíte o ukončení života, tyto kroky vám mohou pomoci zůstat v bezpečí, zatímco budete pracovat na získání dlouhodobější podpory:

 • Oslovte někoho. Důvěryhodní blízcí vám mohou naslouchat a nabídnout emocionální podporu. Mohou vám také pomoci zůstat v bezpečí. Pokud si nejste jisti, na koho se obrátit, začněte u krizového poradce: Ten vás vyslechne se soucitem a nabídne vám návod, jak se k němu dostat.
 • Jděte na bezpečné místo. Odchod na bezpečné místo může usnadnit vyhnout se jednání v souvislosti se sebevražednými myšlenkami. Můžete zkusit knihovnu nebo jiný veřejný prostor, dům přítele nebo jiné místo, kde se cítíte dobře, například i jiný pokoj ve vašem domě.
 • Zamkněte zbraně nebo se jich zbavte. Bezpečí také znamená držet se dál od zbraní, léků nebo jiných možných způsobů sebevraždy. Přítel nebo člen rodiny vám může pomoci tyto předměty odstranit nebo zůstat s vámi, zejména pokud potřebujete pokračovat v užívání léků. Mohou vám nabídnout jednu dávku po druhé, abyste neměli přístup k přebytečným tabletám.
 • Vyhýbejte se alkoholu a jiným látkám. Pití alkoholu nebo užívání návykových látek se může zdát užitečné pro otupení bolestivých a nežádoucích emocí, ale můžete zjistit, že ve skutečnosti zhoršují depresi a sebevražedné myšlenky.
 • Vyzkoušejte techniky uzemnění. Krátká procházka, mazlení se s domácím mazlíčkem a dýchání 4-7-8 jsou příklady uzemňovacích technik, které vám mohou pomoci zůstat v přítomnosti během chvíle intenzivního trápení. Nejste si jisti, jak začít? Krizový poradce s vámi také může probrat (nebo vám napsat), jak je vyzkoušet.
 • Dělejte něco, co vám pomůže se uvolnit. Poslech hudby, vychutnávání oblíbeného jídla nebo nápoje nebo prohlížení fotografií (či videí) lidí a zvířat, které máte rádi, vám může pomoci cítit se klidněji a méně rozrušeně.

Pocity bolesti a zoufalství se nemusí zlepšit okamžitě a řešení sebevražedných myšlenek může vyžadovat čas a odbornou podporu.

Podniknutí prvních kroků ke zvládnutí těchto myšlenek vám však může pomoci získat dostatečný odstup, abyste mohli znovu získat naději a prozkoumat dlouhodobější metody úlevy.

Péče o osobu, která přežila pokus o sebevraždu nebo má sebevražedné myšlenky.

Jako pečující nebo podpůrná osoba někoho, kdo se pokusil vzít si život, můžete zažívat řadu složitých pocitů, jako je šok, smutek, otupělost, hněv, zmatek a vina. To se dá očekávat.

V počátečních fázích možná nebudete vědět, jak reagovat, co říct nebo jak někoho v této situaci podpořit.

Je důležité, abyste požádali o pomoc, pokud si nejste jisti, jak nejlépe podpořit osobu v krizi. Neignorujte péči o sebe; ta je zásadní. Když pro sebe něco uděláte, ať už je to jakákoli maličkost, umožní vám to lépe podpořit osobu, o kterou pečujete.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang