Spála – u dětí, dospělých, příznaky, léčba

Spála, starobylá nemoc, která se v historii lidského zdraví zapsala černým písmem, představuje jednu z nejstrašnějších epidemií, které lidstvo kdy zažilo. Tato virová infekce, způsobená Variola virem, má dlouhou a temnou historii, během níž způsobila smrt a utrpení po celém světě. Jak spála vypadá a jak se léčí?

Spála, přestože byla vyhlazena, má stále co říci. Studium této nemoci poskytuje důležité ponaučení pro současný boj proti infekčním chorobám.

Shrnutí obsahu článku

Spála je infekční bakteriální onemocnění, které se projevuje typickou vyrážkou, horečkou, bolestí v krku a malinovým jazykem.

Neexistuje očkování proti spále, proto je důležitá prevence, která zahrnuje dodržování základních hygienických pravidel a izolaci nemocných osob.

Léčba spočívá v podávání antibiotik a je důležité ji zahájit co nejdříve po objevení se prvních příznaků.

Přechozená spála může vést k závažným komplikacím, jako je revmatická horečka, glomerulonefritida, zánět plic a další. V případě podezření na spálu je nutné navštívit lékaře.

Spála a spalničky jsou sice obě dětské infekční nemoci, avšak liší se v mnoha ohledech. Je důležité je umět rozlišit, aby se zajistila správná diagnostika a léčba. Očkování proti spalničkám je účinnou prevencí proti tomuto onemocnění.

Spála – příznaky

Spála, vážné onemocnění způsobené virem Variola, má temnou historii jako jedna z nejnebezpečnějších epidemií v lidské historii. I když byla oficiálně prohlášena za vyhlazenou, stále je důležité umět rozpoznat její příznaky.

Typické příznaky spály:

 1. Horečka: Jedním z hlavních příznaků spály je náhlá horečka, která může být vysoká.
 2. Únava a slabost: Infikované osoby často pociťují silnou únavu a slabost, která může být vyčerpávající.
 3. Bolesti svalů a kloubů: Může se objevit bolest svalů a kloubů, často spojená s pocitem těžkosti.
 4. Nevolnost a zvracení: Někteří pacienti mohou trpět nevolností a zvracením, zejména v raných stádiích onemocnění.
 5. Vyrážka: Jedním z charakteristických příznaků spály je vyrážka, která se obvykle objeví 2 až 4 dny po začátku nemoci. Tato vyrážka začíná jako malé červené skvrny, které se postupně mění na puchýřky a poté na hnisavé pupínky. Vyrážka se obvykle začíná na obličeji a šíří se dále na tělo.

Při podezření na spálu je nutné navštívit lékaře.

Spála u dětí – příznaky

Spála, známá také jako skarlatina, je infekční onemocnění způsobené bakterií Streptococcus pyogenes. Vyskytuje se nejčastěji u dětí předškolního a školního věku, mezi 5. a 15. rokem života. Přenos probíhá kapénkami dýchacích cest, a to z infikované osoby při kašlání, kýchání nebo mluvení.

Inkubační doba spály je 2 až 5 dnů. Nemoc se projevuje typickými příznaky, jako je:

 • Vysoká horečka: Obvykle dosahuje 38 °C až 40 °C a trvá 3 až 7 dnů.
 • Bolest v krku: Velmi silná, s pálením a škrábáním. Mandle bývají zvětšené a zarudlé, s hnisavými čepy.
 • Spálová vyrážka: Drobné červené tečky, které se objevují 1 až 2 dny po horečce. Vyrážka se šíří z trupu na končetiny a má tendenci splývat. Na dotek je hrubá a připomíná brusný papír. Po 3 až 7 dnech se olupuje.
 • Malinový jazyk: Jazyk je zpočátku bíle povleklý, poté se olupuje a nabývá sytě červené barvy s bílými tečkami, tzv. malinového vzhledu.
 • Další příznaky: Mohou se objevit bolesti hlavy, zvracení, nevolnost, bolesti břicha a zvětšené lymfatické uzliny na krku.

V případě podezření na spálu je důležité navštívit lékaře. Léčba spály spočívá v podávání antibiotik, která obvykle zaberou do 24 hodin. Důležitý je také klid na lůžku, dostatek tekutin a snižování horečky.

Spála u dospělých

Spála u dospělých: I když spála je obvykle spojena s dětstvím, může postihnout i dospělé. Příznaky u dospělých jsou obvykle podobné jako u dětí, včetně horečky, bolesti v krku, pocitu malátnosti a charakteristické vyrážky. Dospělí s špatnou imunitní funkcí nebo s historií komplikací mohou čelit závažnějším následkům, jako jsou revmatická horečka nebo glomerulonefritida.

Zda se jedná o spálu se dá alespoň orientačně podle fotek spály na internetu.

Inkubační doba spály – jak dlouho je spála infekční

Spála je infekční bakteriální onemocnění, které se přenáší kapénkami dýchacích cest. Nemocný je infekční již od prvního dne, kdy se u něj objeví příznaky, a to až do 24 hodin po zahájení léčby antibiotiky.

Inkubační doba spály je doba od infikování do objevení se prvních příznaků. Tato doba trvá obvykle 2 až 5 dnů, někdy však až 7 dní. V tomto období je člověk nakažlivý, i když nemá žádné příznaky

Spála v těhotenství

Spála je infekční bakteriální onemocnění, které může být pro těhotné ženy rizikové. Onemocnění je způsobeno bakterií Streptococcus pyogenes a přenáší se kapénkami dýchacích cest.

Příznaky spály v těhotenství se nijak neliší od příznaků u netěhotných žen. Mezi nejčastější příznaky patří:

 • vysoká horečka
 • bolest v krku
 • spálová vyrážka
 • malinový jazyk
 • nevolnost a zvracení
 • bolesti břicha

Rizika spály v těhotenství:

 • Předčasný porod: Spála může zvýšit riziko předčasného porodu.
 • Nízká porodní váha: Spála může u novorozence způsobit nízkou porodní váhu.
 • Infekce plodu: Vzácně může spála vést k infekci plodu, která může být život ohrožující.

Léčba spály v těhotenství:

Spála se v těhotenství léčí antibiotiky. Je důležité, aby se léčba zahájila co nejdříve po objevení se prvních příznaků. Antibiotika snižují riziko komplikací pro matku i plod.

Fotografie spály: Spála u kojenců je poměrně nebezpečná.

Léčba spály

Spála je infekční bakteriální onemocnění, které se léčí antibiotiky. Lékem první volby je penicilin, při alergii na penicilin se podávají jiná antibiotika. Délka léčby je 10 dnů.

Důležité je zahájit léčbu co nejdříve po objevení se prvních příznaků, aby se předešlo komplikacím. Nemocný by měl být izolován, minimálně 14 dní od vypuknutí nemoci, jelikož je v tomto období infekční.

Kromě antibiotik se doporučuje:

 • dodržovat klid na lůžku
 • dodržovat dostatečný příjem tekutin
 • snižovat horečku a bolest léky proti horečce a bolesti, jako je paracetamol nebo ibuprofen
 • kloktat slanou vodou
 • udržovat vlhkost vzduchu v místnosti
 • dodržovat hygienická pravidla, aby se zabránilo šíření nákazy

V případě komplikací, které se vyskytují vzácně, je nutná hospitalizace.

Spála – očkování

Na spálu neexistuje očkování. Důvodem je vysoká variabilita bakterie Streptococcus pyogenes, která spálu způsobuje. Existuje mnoho druhů této bakterie a i po prodělání onemocnění se člověk může znovu infikovat jiným kmenem.

Prevence spály se zaměřuje na:

 • Dodržování základních hygienických pravidel:
  • Časté mytí rukou mýdlem a vodou.
  • Kašlání a kýchání do kapesníku, který se poté ihned vyhodí.
  • Vyhýbání se kontaktu s nemocnými osobami.
 • Izolaci nemocných:
  • Nemocné děti by měly zůstat doma minimálně 10 dnů od zahájení léčby antibiotiky.
  • Osoby, které se o nemocného starají, by měly používat jednorázové rukavice a ústní roušky.

I když neexistuje očkování, spála je dobře léčitelné onemocnění. Včasná diagnóza a léčba antibiotiky zabraňují komplikacím a zkracují dobu infekčnosti.

Spála u dětí se projevuje charakteristickou vyrážkou a dalšími typickými symptomy, jako jsou horečka a bolest v krku.

Přechozená spála – rizika

Přechozená spála představuje závažný stav, který může vést k vážným komplikacím. Spála je infekční bakteriální onemocnění, které se přenáší kapénkami dýchacích cest a vyžaduje včasnou léčbu antibiotiky. Pokud se spála neléčí, může se rozvinout řada závažných komplikací.

Seznam rizik:

 • Revmatická horečka: Jedná se o zánětlivé onemocnění, které postihuje srdce, klouby, nervový systém a další orgány. Revmatická horečka může vést k trvalému poškození srdce a v nejhorším případě i k úmrtí.
 • Glomerulonefritida: Zánětlivé onemocnění ledvin, které může vést k selhání ledvin.
 • Středoušní zánět: Infekce středního ucha, která může vést k trvalému poškození sluchu.
 • Zánět vedlejších dutin nosních: Infekce dutin nosních, která může být bolestivá a vést k trvalým komplikacím.
 • Zánět hrtanu: Infekce hrtanu, která může způsobit dýchací potíže.
 • Infekce lymfatických uzlin: Zvětšení a bolestivost lymfatických uzlin.
 • Zánět kloubů: Bolestivé záněty kloubů.
 • Původce spály (Streptococcus pyogenes) může v ojedinělých případech proniknout do krevního oběhu a způsobit:
  • Sepsi, závažný zánět celého organismu, který může vést k selhání orgánů a úmrtí.
  • Infekci kostí a kloubů.
  • Infekci plic.

Přechozená spála je vážný stav, který může vést k závažným komplikacím. Je důležité, aby se spála léčila včas antibiotiky, aby se těmto komplikacím předešlo. Pokud má člověk podezření na spálu, je důležité co nejdříve navštívit lékaře.

Spála a spalničky – rozdíly

Spála a spalničky jsou obě infekční onemocnění, která se vyskytují převážně u dětí. I když sdílejí některé podobné příznaky, liší se způsobem přenosu, inkubační dobou, průběhem a komplikacemi.

VlastnostSpálaSpalničky
PůvodceBakterie Streptococcus pyogenesVirus spalniček
PřenosKapénkami dýchacích cestKapénkami dýchacích cest a přímým kontaktem s infikovanými sekrety
Inkubační doba1-4 dny7-21 dní
První příznakyHorečka, bolest v krku, malinový jazykHorečka, kašel, rýma, zánět spojivek
VyrážkaDrobné červené tečky, které se slévají a připomínají brusný papírSkvrnitá, červená vyrážka, která se začíná šířit od obličeje a trupu
KomplikaceRevmatická horečka, glomerulonefritida, zánět středního ucha, zánět vedlejších dutin nosních, zánět hrtanuZánět plic, zánět mozku, hluchota, slepota, v ojedinělých případech i úmrtí
LéčbaAntibiotikaSymptomatická (léky proti horečce, kašli, rýmě), izolace
PrevenceNeexistuje očkováníOčkování vakcínou MMR

Spála a spalničky jsou sice obě nakažlivé dětské nemoci, avšak liší se v mnoha ohledech. Je důležité umět je rozlišit, aby se zajistila správná diagnostika a léčba. Očkování proti spalničkám je účinnou prevencí proti tomuto onemocnění.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang