Milujte se a množte se

Co je to láska? Sexuální smršť? Povznášející city? Závislost? Co potom různé deviace, domácí násilí, stalking? Odvrácené temné strany lásky nebo to s ní nemá vůbec co dočinění?

Co je to láska

Láska je složitý cit, který lze jen těžko vysvětlit nebo dokonce pochopit. Je to pocit silné náklonnosti a náklonnosti, obvykle mezi dvěma lidmi, ale může být pociťována i k jiným věcem. Může to být hluboké, vášnivé spojení, které sdílejí dva lidé, nebo to může být obecnější pocit náklonnosti a péče.

Láska může mít mnoho podob, například romantická láska, platonická láska, bezpodmínečná láska a rodinná láska. Romantická láska je typ lásky, který je často spojován s představou vztahu dvou lidí.

Zahrnuje pocity hlubokého citového spojení a přitažlivosti. Platonická láska je typ lásky, která je sdílena mezi dvěma přáteli, bez pocitů fyzické nebo romantické přitažlivosti. Bezpodmínečná láska je typ lásky, která je bezpodmínečná a nepodmíněná.

Láska může mát mnoho podob

Je to pocit hluboké náklonnosti a přijetí někoho bez ohledu na jakékoli chyby nebo nedostatky. A konečně rodinná láska je typ lásky, která je sdílena mezi dvěma lidmi, kteří jsou pokrevně nebo manželsky spřízněni.

Bez ohledu na to, o jaký typ lásky se jedná, je láska mocným citem, který může v životě lidí přinést hluboké změny. Je to druh citu, který může dva lidi sblížit, vytvořit hluboké pouto, a dokonce inspirovat lidi k velkým činům.

Může také vyvolat pocity radosti a štěstí, a dokonce může lidem pomoci zvládnout obtížné a náročné situace.

Láska je emoce, která je pro každého jedince jedinečná a žádní dva lidé neprožívají lásku stejným způsobem. Je to složitá emoce, kterou je často obtížné vysvětlit nebo dokonce pochopit. Nakonec je láska něco, co je třeba zažít, aby ji člověk dokázal pochopit.

Nebezpečná láska

Nebezpečná láska je bohužel běžným jevem, který může mít na své oběti dlouhodobý a ničivý dopad. Toxické vztahy mohou mít mnoho podob, od fyzického a citového zneužívání až po finanční a digitální zneužívání.

Každý typ zneužívání je škodlivý a je důležité pochopit, jak vypadá, jak mu lze předcházet a jak vyhledat pomoc, pokud se někdo v takovém vztahu nachází.

Fyzické týrání je jakýkoli typ násilného, agresivního nebo nátlakového chování, které oběti způsobuje fyzické poškození nebo zranění. Může jít o bití, strkání, kopání a další formy fyzického napadání.

Je důležité si uvědomit, že fyzického násilí se může dopustit kterýkoli z partnerů ve vztahu, bez ohledu na pohlaví. Jak poznat, že vztah nemá smysl?

Emocionální týrání je jakýkoli druh chování, které oběti způsobuje duševní utrpení nebo strach. Může jít o urážky, vyhrožování, kritiku, nadávky a další formy psychické manipulace.

Emoční týrání může být stejně škodlivé jako fyzické týrání, ale často je těžší ho rozpoznat, protože není vždy viditelné.

Finanční zneužívání je jakýkoli druh kontrolního chování, které oběti znemožňuje přístup k penězům nebo kontrolu nad nimi. Může jít o zadržování peněz, nucení k utrácení peněz za násilníka nebo bránění v získání zaměstnání či výdělku.

Digitální zneužívání je jakýkoli druh chování, které využívá technologie k ovládání, zastrašování nebo vyhrožování oběti. To může zahrnovat nabourávání se do jejich účtů, neustálé sledování jejich online aktivit nebo používání internetu k šíření lží či pomluv o oběti.

Zneužívání může mít na své oběti zničující dopad a zanechává v nich pocit izolace, bezmoci a strachu. Je důležité rozpoznat příznaky zneužívajícího vztahu a vyhledat pomoc.

Nejlepší je obrátit se na důvěryhodného přítele, člena rodiny nebo odborníka, který poskytne podporu a poradenství. Nikdo na to není sám a je pravděpovobné, že existují lidé, kteří zažívají něco podobného.

Láska ve 21. století

Láskou se zabývala také Třináctá celostátní konference, kterou organizovala Česká asociace studentů psychologie (ČASP), probíhala přes víkend 11. – 13. března 2016 v Olomouci a nesla poutavý název „Láska ve 21. století“.

Konala se v krásných prostorách jezuitského konviktu neboli Uměleckého centra na Univerzitě Palackého.

Program byl opravdu bohatý. Přednášky probíhaly paralelně, vždy tři najednou, tudíž účastníci museli neustále činit volbu, kterých dvou se vzdají, což bylo poměrně obtížné.

Vedle přednášek byla možnost účastnit se workshopů. Škála témat byla pestrá – od Sexuality u lidí se zdravotním postižením, přes Umění seznamování se, které slibovalo nabídnout techniky pro správné zaháčkování vysněného protějšku, až po uvězněnou Lásku za mřížemi.

Pátek byl ve znamení prezentace studentů a jejich projektů. Láska byla rozebrána opravdu ze všech stran. Dostalo se mi různých pohledů na mnohé aspekty tohoto ušlechtilého citu.

Láska kvete v každém věku

Konference byla i skvělou příležitostí, jak se potkat s předními českými odborníky nejen ve věcech lásky, jako je například pan docent Otto Čačka, pan doktor Radkin Honzák či doktor teologie Vojtěch Kodet.

Ti všichni nastínili, že láska opravdu není jen sladké cukrování a polibky. Různorodost témat přednášek jen potvrzuje, že každý si pod tímto pojmem vybavíme něco trochu jiného.

Byla možnost navštívit přednášku paní magistry Elišky Remešové s názvem Role muže v současných partnerských vztazích. Neotřelé téma, zábavně podané a celkově inspirující.

Dále bylo hodnotné vyprávění bolestného osobního příběhu paní doktorky Gabriely Němcové s tématem Láska a nenávist – dvě strany jedné mince. Někdy je potřeba se věnovat i tématům, která tak krásná a úsměvná nejsou.

Obdivuhodná je odvaha sdílet své zkušenosti, nevzdat se a dokonce ještě vybudovat něco pozitivního. Přednáška s tématem Zapomenuté vlastnosti lásky byla nesmírně přínosná, jak obsahem, tak způsobem, jakým byla přednášena.

Velmi procítěně, lidsky a duchaplně. Pan doktor Kodet hovořil o pojmech, které často opomíjíme – odpuštění, důvěra, pokora, velkorysost. Paní docentka Čírtková si vzala na mušku problematiku stalkingu.

Dokázala, že i nepříjemné skutečnosti, jako je patologická umanutá forma lásky, se dají podat poutavě. Myslím, že jí po celou dobu rozhodně sledovali všichni.

Organizátoři mysleli i na biologické potřeby a o přestávkách, které byly bravurně dodržovány, nabízeli kávu či čaj a občerstvení v podobě sladkého pečiva či baget.

Po celou dobu panovala příjemná atmosféra prosycená duchem moudrosti. Místy se člověk smál, místy se mu chtělo plakat (dojetím, samozřejmě). Místy neměl slov.

Nejdřív práce, potom zábava

To zde neplatilo. Sama konference byla zábavou. Blok přednášek byl náročný, zvláště pak v sobotu, kdy člověk chtěl být na všech přednáškách najednou a přecházel od jedné k druhé skoro 10 hodin. Nicméně i tak byl připraven láskyplný doprovodný program.

Zde byla příležitost navázat kontakty s novými tvářemi. V pátek večer byla možnost navštívit Divadlo na cucky či se projít Olomoucí s místními pro lepší aklimatizaci. Hra s názvem „Můj BF“ byla zábavná a velmi výstižná.

Zpracovala otázku, zda existuje přátelství mezi mužem a ženou. Mapovala s humorem vývoj vztahu dvou přátel od předškolního věku až po ranou dospělost a proměny vnímání opačného pohlaví v čase.

Jak se lépe rozloučit se dnem a přivítat víkend plný zážitků, než na party v U-klubu. Zde mohl účastník navštívit i tajemnou plentu, na níž visel nápis speed date. Ideální pro duchaplnou konverzaci nad nejen psychologickými tématy.

Na sobotním Gala večeru si na své přišli i milovníci rautů a elektro swingu. Několik švédských stolů prohýbajících se pod chlebíčky různých druhů, sladkými dezerty či masem.

Co víc si přát. Všichni vědí, kudy láska prochází. Někteří pak v sobě našli i sílu si (zlehka) zatančit či se zvěčnit ve foto koutku. Kdo si počkal, ten se dočkal i losování.

Love forever

Konference byla obohacující a byla přínosem. K zamilování bylo nejen město, ale i dění tam. Mnohá slova budou jistě doznívat ještě dlouho a slouží jako podněty k zamyšlení.

Hladký průběh i organizace, ochota organizátorů na infopointu pomoci a bezplatně poskytnout rady – bylo vidět, že tým se nasazoval srdcem, ale měl i koule jít do toho naplno.

Konference, která studenty psychologie či oborů příbuzných, vytáhla ze školních lavic a povinností, vždy připomene, proč studovat psychologii.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang