Čím jsou způsobeny výkyvy nálad?

Jak se projevuje emočně labilní člověk? Je labilita porucha nebo charakterová zvláštnost? Zjistěte, co je to vlastně emoční labilita!

Už Vám někdy někdo řekl, že jste labilní? Přišlo Vám to urážlivé? Co je to vlastně emoční labilita a jedná se vůbec o něco špatného?

Co je tedy emoční labilita?

Labilita znamená proměnlivost, nestálost a kolísavost. Používá se v protikladu ke slovu stabilita. V obecném slova smyslu tedy emoční labilita značí zvýšené emocionální kolísání, a to jak v čase, tak v intenzitě emocí.

Člověk s vyšší emoční labilitou bude prožívat časté a náhlé změny nálad a afektů. Emoční labilitu je nutné odlišovat od takzvaného neuroticismu, který znamená celkovou duševní nevyrovnanost, tedy nejen v oblasti emocí.

Emoční labilita může být v extrémních případech příznakem duševní poruchy. Ve skutečnosti je nutné s tímto pojmem pracovat tak, v jakém kontextu přichází. Kromě výše zmíněné definice se může jednat o součást temperamentu, o psychickou poruchu nebo o přirozeně zvýšenou emocionální citlivost.

Emoční nastavení každého z nás

Emocionální labilita se úzce týká základního emočního nastavení každého z nás. Známá Galénova teorie nám představuje hned dva typy temperamentů, které jsou charakterizovány jako emocionálně labilní.

Těmi jsou cholerik a melancholik. Cholerici jsou vznětliví, neklidní, disponují silnou vnitřní energií a zaměřují se na okolí. Melancholici prožívají také náhlé změny nálad, ale jelikož jsou orientováni do sebe sama, není to tak patrné.

K emoční labilitě v tomto smyslu patří i hluboké prožívání emocí. Cholerik je opravdu, ale opravdu naštvaný, byť krátce. Naopak melancholik může prožívat silnou depresi nebo hluboké vnitřní štěstí.

Oproti tomu jsou další dva typy temperamentů – flegmatik a sangvinik – emočně stabilními. S tím se však pojí i určitá mělkost emocí. Temperament je něco, co si nevybíráme, s čím se rodíme, žijeme a umíráme. Někdo je díky tomu prudký, náladový a emotivní, někdo zase lhostejný či rozvážný.

Když jsou emoce nezvladatelné

Někdy se však stane, že se emocionalita zcela vymkne kontrole a stává se patologickou. To znamená, že zřetelně narušuje běžné, každodenní fungování.

Rozdíl mezi patologickou a přirozenou emoční labilitou je v intenzitě a hloubce prožívání emocí, ale také v biologické příčině takového chování. Patologická emoční labilita může vzniknout v důsledku tělesné choroby nebo silného psychického otřesu.

Někdy je však i geneticky podmíněna. Tak je tomu u ADHD (porucha pozornosti a hyperaktivita) a také u bipolární afektivní poruchy (dříve známé jako maniodepresivní psychóza). Z lékařského hlediska se jedná o poruchu emotivity, konkrétně o poruchu struktury emocí.

Opakem emoční lability je emoční tenacita, která naopak značí nepřirozeně dlouhé přetrvávání určité emoce. I když může být samotná emoční labilita diagnózou (organická emoční labilita – astenie), mnohdy se jedná o příznak, symptom mnohem rozsáhlejšího problému.

Co způsobuje emoční labilitu?

Emoční labilita je obvykle důsledkem poškození mozku, který řídí vaše uvědomování si emocí, schopnost kontrolovat projevy vašich pocitů a intenzivní emoční reakce.

Poškození mozku může způsobit ztrátu emočního vědomí. Slabší kontrola emocí a nižší frustrační tolerance mohou také způsobit extrémy ve vašich emočních pocitech. Nemusíte být tak citliví na emoce druhých nebo své vlastní, což ztěžuje kontrolu vašeho chování.

Pokud máte emoční labilitu, mohou se u vás pocity objevit z ničeho nic a přemáhat vás. Můžete například začít plakat z neznámého důvodu. Emoční labilita může také způsobit, že budete přehnaně reagovat na lidi nebo věci, které se kolem vás dějí. Například se může stát, že budete emotivněji reagovat na smutný nebo zábavný film.

Labilita není hysterie

Když se řekne emoční labilita, mnoho lidí si vybaví šílence nebo hysterické ženy. Tato labilita však označuje pouze jeden konec škály prožívání emocí, škály, na které se nacházíme všichni. Navíc citová stabilita či labilita není jednou provždy daná.

V různých obdobích našeho života se mění. Například v dospívání jsme mnohdy emotivnější a náladovější než v pozdějším životě.

Většina z nás se někdy chová labilně, protože to záleží i na situaci, ve které se nacházíme. Stresové a emočně vypjaté situace výrazně zvyšují emoční labilitu. Emočně labilnější lidé prožívají ve svém životě více vzrušení než ostatní. Může se utopit v depresích a návalech vzteku, současně však prožívat intenzivní pocity štěstí, lásky a krásy.

Existuje léčba emoční lability?

Emoční labilita není stav, který by se u člověka projevoval celý život. Nejčastěji se jedná o poruchu, která vznikla po poranění mozku, které se může časem zahojit.

Emoční labilita obvykle přichází s mnoha dalšími změnami, jako je neschopnost pracovat, řídit a udržet si předchozí kvalitu života. Tyto náhlé změny mohou emoční labilitu zhoršit a mohou vést také k depresi a úzkosti.

Nejlepší je vyhledat další podporu u terapeuta nebo psychologa. O léčbě emoční lability se můžete poradit se svým lékařem. V těchto obdobích je nejlepší obklopit se dobrou podpůrnou skupinou. Ti všichni vám budou schopni pomoci vyrovnat se se změnami, které se ve vašem životě dějí.

Jak ji lze léčit

Osoba s emoční labilitou může být léčena několika způsoby. Existuje mnoho léků, které pomáhají regulovat nálady. Přípravek Nuedexta ovlivňuje mozkové signály a uvolňuje části mozku, které reagují na stresové situace.

Pomoci mohou také antidepresiva, zejména pokud člověk hodně pláče. Zoloft a Prozac zvyšují hladinu serotoninu, hormonu, který reguluje úzkost a zvyšuje štěstí.

Podpůrné skupiny mohou pomoci zmírnit stres a pocity osamělosti. Mnoho lidí žije s emoční labilitou a každý si vypracuje strategie, jak se s ní vyrovnat. Účast na skupinovém setkání vám může pomoci se tato opatření naučit.

Můžete absolvovat terapii. Jógová terapie učí ovládat tělo a mysl. To může poskytnout pocit síly, který usnadní zvládání emoční lability.

Zkuste se během epizody soustředit na něco jiného. Soustřeďte se na své dýchání nebo na předmět na druhé straně místnosti. To může pomoci epizodě odeznít a může to zmírnit vaše trápení z toho, že máte epizodu.

Připravte si krátké vysvětlení pro lidi, kteří mohou být zmateni. Stačí říct: „Mám zdravotní potíže, které způsobují, že se směju.“ V takovém případě se můžete obrátit na lékařskou pomoc.

Zjistěte, zda vaše epizody nemají nějaký spouštěč. Může to být stresová situace nebo únava. Pokud můžete, vyhněte se spouštěčům.

Impulsivita

Impulzivita znamená, že jednáte zbrkle, rychle nebo ukvapeně. Impulzivní rozhodnutí je takové, které je učiněno velmi rychle, přičemž je věnováno jen málo času na zvážení možných důsledků tohoto rozhodnutí.

Impulzivní rozhodnutí je obecně každé rozhodnutí učiněné „v zápalu okamžiku“, aniž byste se zastavili a přemýšleli o možných důsledcích.

Po poranění mozku můžete mít problém s impulzivitou. Může pro vás být obtížnější nepodlehnout impulzivním myšlenkám a nutkáním – zejména pokud došlo k poranění částí mozku (především čelního laloku) zodpovědných za kontrolu impulzů. Poranění mozku může často změnit vaši osobnost – před úrazem jste mohli být obecně opatrní, ale zjistili jste, že jste impulzivní.

Exekutivní funkce jsou souborem mentálních dovedností, které pomáhají zvládat věci. Tyto dovednosti jsou řízeny částí mozku v čelním laloku. Výkonné funkce vám pomáhají řídit čas, věnovat pozornost, kontrolovat chování a používat humor.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang